Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nackas elever har god tillgång till utbildade lärare

Nackaelevernas tillgång till legitimerade och behöriga lärare är i stora delar mycket god, framförallt i gymnasieskolan. I vissa ämnen är samtliga lärare legitimerade.

Tillgången till legitimerade lärare i grundskolan samt vad gäller speciallärare i grundskolan är också högre än vid jämförelse på länsnivå respektive nationell nivå. Skillnaderna är dock stora mellan skolor, både inom grund- och gymnasieskolan.

Nacka har en högre andel legitimerade och behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan jämfört med länsnivå och nationell nivå, men det är tvärtom i förskoleklass och fritidshem.

Högst andel legitimerade lärare, 95 procent, finns i de kommunala gymnasieskolorna. Inom grundskolan i Nacka är tre av fyra lärare legitimerade och behöriga. Det är i lågstadiet som eleverna har störst tillgång till legitimerade och behöriga lärare; där är andelen 77 procent. Skillnaderna mellan skolor, ämnen och huvudmän är dock stora. I såväl grundsärskolan som gymnasiesärskolan är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen högre än i länet och riket.

I fritidshemmet, där legitimationskrav nu har införts, har elevernas tillgång till legitimerade lärare tydligt ökat sedan förra året och är nu knappt en av tre. I grundskolan är det också knappt en av tre speciallärare som har legitimation för den undervisning de bedriver, vilket är en högre andel än på länsnivå och nationell nivå. Andelen förstelärare i Nacka är något lägre än i länet respektive riket inom grundskolan. Utmaningarna är stora när det gäller att kunna uppfylla de legitimationskrav som införs nästa år inom särskolan. Utmaningar finns också när det gäller att uppfylla befintliga utbildningskrav när det gäller grupper av lärare, exempelvis speciallärare och fritidspedagoger, där utbudet av personer med rätt utbildning är mycket lågt.

Ärendet är en sammanställning av de uppgifter om lärares utbildning i förskoleklass, fritidshem och skola som Skolverket publicerar. Uppgifterna avser de lärare som var anställda i skolorna i Nacka oktober 2019.

Sidan uppdaterades: