Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Positiv utveckling över tid för Nackas skolor

Alla Nackas grundskolor ligger på eller över riksgenomsnittet både vad gäller meritvärde och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det visar en fördjupad resultatredovisning av elevernas resultat för vårterminen 2019 som just redovisats för utbildningsnämnden.

Fördjupningen visar att det finns en positiv utveckling över tid för Nackas grundskolor och att Nackas resultat står sig väl i jämförelse med Stockholms län och riket. De flesta grundskolor har en positiv avvikelse i SALSA-modellen gällande meritvärdet och har haft det under de senaste åren.

Gymnasieskolorna genomsnittliga resultat är mycket goda i jämförelse med såväl genomsnittet i Stockholms län som i riket. Men det finns skillnader mellan skolor och mellan program, till exempel är resultaten för yrkesprogrammen är 2019 på en låg nivå, jämfört över tid.

Grundskolan

Meritvärde

De genomsnittliga resultaten för meritvärdet har under tidsperioden förbättrats för riket men framför allt för Nacka. Ingen skola i Nacka har de senaste nio åren haft ett genomsnittligt meritvärde under riksgenomsnittet. Från år 2015 beräknas meritvärdet utifrån 17 betyg mot tidigare 16 betyg, vilket förklarar uppgången mellan åren 2014 och 2015 för samtliga jämförelser.

Andel elever som nått kunskapskraven

Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen har ökat tydligt för Nacka över tid, medan rikets andel har varit på en ganska stabil nivå från år 2001 men går ner något från år 2016. Variationen mellan Nackaskolornas resultat är påtaglig i början av perioden, men de senaste åren är resultaten betydligt mer samlade. Den första delen av perioden hade flera skolor resultat under riksgenomsnittet. De senaste sex åren ligger alla skolors resultat över riksgenomsnittet.

Gymnasieskolan

Nacka hade under våren 2019 tio gymnasieskolor med avgångselever. Genomsnittsresultaten för Nackas gymnasieskolor är generellt sett mycket goda och har varit så under flera år. Den genomsnittliga betygspoängen var 15,3, andel elever som fått gymnasieexamen inom tre år var 84 procent och andel avgångselever med gymnasieexamen var 94 procent. Resultaten är högre än genomsnittet för Stockholms län och riket.

I tjänsteskrivelsen kan du läsa mer och se jämförelser över tid, jämförelser mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram samt jämförelser mellan gymnasieskolorna i Nacka.
Länk till tjänsteskrivelsen

Efter gymnasieskolan

Skolverket publicerar statistik över vad ungdomar med gymnasieexamen gör efter ett års, respektive tre års och fem års avslutade studier.

Högst andel avgångselever som är etablerade på arbetsmarknaden efter både ett och tre år är ungdomar som har gått på Praktiska gymnasiet Nacka. Närmare två tredjedelar av dem är etablerade efter tre år. Närmare hälften av ungdomarna som har gått på Designgymnasiet är etablerade efter tre år. Lägst andel etablerade avgångselever efter både ett och tre år är ungdomar som har gått på Rytmus gymnasieskola, men hälften av dem är i studier efter tre år. Det gäller också ungdomar som har gått på Sjölins gymnasium.

Högst andel studerande ungdomar efter både ett och tre år är de som har gått på Nacka gymnasium Natur & Teknik. Efter tre år är även en hög andel ungdomar som har gått på Nacka gymnasium Samhälle och YBC i studier.

Vill du veta mer?

Klicka på länken nedan för att ta del av hela tjänsteskrivelsen där resultaten redovisas ur ett längre tidsperspektiv. Till exempel redovisas skillnader mellan skolor, i förhållande till länet och riket och mellan flickor och pojkar. Fördjupningen visar också en jämförelse mellan nationella prov och betyg samt resultat utifrån elevsammansättningen. För gymnasieskolan redovisas skillnader i resultat mellan gymnasieskolor och mellan program samt över tid.

Sidan uppdaterades: