Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nacka behöver 9000 nya platser inom förskola och skola till år 2040

Behovsprognosen för platser inom förskola och skola är utbildningsnämndens planeringsinstrument vad gäller efterfrågan på förskole- och skolplatser i Nacka. Den senaste prognosen sträcker sig till år 2040 och visar att Nacka totalt sett behöver 3000 nya förskoleplatser, 5000 nya grundskoleplatser och 800-1000 nya gymnasieplatser.

Som en följd av befolkningsökningen i Nacka har behovet av skolplatser stadigt ökat under de senaste åren i Nacka samtidigt som behovet av förskoleplatser har minskat något. Behovet kommer dock att öka under prognosperioden 2020-2040. Det är främst utbyggnaden av bostäder på västra Sicklaön som påverkar det kommande behovet av förskole- och skolplatser. Dessutom påverkar bostadsbyggandet i Orminge centrum, Älta centrum och Fisksätra centrum behovet.

Nedan hittar du en kort sammanfattning av behovsprognosen för 2020-2040. Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du hittar fördjupad information per kommundel samt diagram för de olika skolformerna. Länk till tjänsteskrivelsen med behovsprognos till och med år 2040

Förskola

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På västra Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov och även övriga kommundelar, förutom Saltsjöbaden, har behov av fler förskoleplatser. Under prognosperioden 2020-2040 är behovet av nya förskoleplatser cirka 3 000 stycken i hela Nacka.

Grundskola

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för kommunen fram till år 2033. Vid utgången av år 2040 beräknas ett underskott om cirka 1 900 platser för Nacka sammantaget. De olika kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både sett till antal och tidpunkt. För att tillgodose kommundelarnas utbyggnadsbehov behövs det cirka 3 400 nya skolplatser för åldersgruppen 6–12 år.

Efterfrågan på skolplatser i årskurs 7–9 totalt i kommunen kommer att öka med cirka 1 600 under hela perioden. Det finns ett underskott av platser fram till 2023. Därefter kommer en mellanperiod med överskott på platser. Bedömningen är att det kommer behövas cirka 1 600 nya högstadieplatser under perioden. Efterfrågan skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Skolorna på Sicklaön tar idag emot elever från andra kommundelar. Hänsyn till dessa elevströmmar har tagits i bedömningen av behovet av antalet skolplatser. I slutet av prognosperioden finns risk för brist på platser i Boo och i Fisksätra-Saltsjöbaden.

Gymnasieskola

Behovet av framtida gymnasieplatser i Nacka beräknas till cirka 800–1 000 nya platser med hänsyn tagen till sökmönstren i gymnasieregionen.

Länk till tjänsteskrivelsen med behovsprognos till och med år 2040

Sidan uppdaterades: