Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Fortsatt nöjda huvudmän inom förskola och skola

En färsk enkätundersökning visar att huvudmän inom förskola och skola är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Flera av huvudmännen uppger att de har bra erfarenheter av att verka i Nacka och att de kan tänka sig att utvidga sin verksamhet i kommunen.

Två av utbildningsnämndens resultatindikatorer handlar om huvudmännens synpunkter kring hur det är att verka i Nacka.

  • Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka ska vara minst 95 procent. (Huvudmännens svar vägs efter antal enheter.)
  • Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner ska vara minst 70 procent.

Utbildningsenheten följer årligen upp indikatorerna genom en enkät till huvudmännen. I november 2020 var det den fjärde gången som enkätundersökningen genomfördes.

Ros…

Huvudmännen anser i hög grad att det är lätt att få kontakt med utbildningsenheten och att de har en god kommunikation med utbildningsenheten, liksom att de får den information som de behöver som anordnare/huvudman i Nacka.

De anser också i hög grad att regelverket för förskolan är tydlig och att det barn/elevadministrativa systemet fungerar väl. Andelen som är mycket nöjda, dvs som ger bedömningen tio, har ökat sedan 2019. Det är ingen huvudman som är klart missnöjd.

Huvudmännen fick även svara på frågan om de önskar expandera sin verksamhet i Nacka. Där svarar 45 procent att de önskar utvidga sin verksamhet och skälet till det uppger vara att Nacka är en bra skolkommun. Lika många anger att de har bra erfarenheter av att bedriva verksamhet i Nacka. På frågan om vad som försvårar en expansion svarar huvudmännen att det är lokalfrågan och nivån på den ekonomiska ersättningen.

… och ris

Den ekonomiska ersättningen är det område där huvudmännen är mest missnöjda och andelen missnöjda har dessutom ökat sedan 2017 från 59 procent till 70 procent år 2020. Det vill säga de som svarar mellan 1-6 (på en skala från 1-10) på frågan om den ekonomiska ersättningen är på en rimlig nivå. Missnöje med den ekonomiska ersättningen framgår även av kommentarerna i enkäten.

Ta gärna del av hela tjänsteskrivelsen där du hittar fördjupande information:

Sidan uppdaterades: