Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

FAQ för anordnare i samband det nya coronaviruset och covid-19

Här har vi på utbildningsenheten samlat svar på vanliga frågor som på olika sätt hör ihop med den nu rådande situationen med Covid19-pandemin.
7

Får jag uppmana föräldralediga/arbetssökande vårdnadshavare att hålla sina barn hemma vid personalbrist?


Svar:

Med nuvarande lagstiftning är det inte möjligt att stänga av friska barn från förskolan/ pedagogisk omsorg. Däremot kan ni vädja till de föräldralediga och arbetssökande föräldrarna att göra en insats genom att hålla sina barn hemma så att andra föräldrar ges möjlighet att fortsätta arbeta.

Fick du svar på din fråga?
4

Måste föräldrarna ändå betala avgift om min förskola eller pedagogisk omsorg stänger verksamheten?


Svar:

Vi kan i nuläget inte ge svar på frågor kring föräldraavgifter om en anordnare skulle stänga sin verksamhet med hänvisning till den nya lagen “Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid”.

Nacka kommun kommer att fatta beslut på kommunledningsnivå gällande alla frågor gällande avgifter och ersättning. Utbildningsenheten återkommer så snart vi har mer information.

Fick du svar på din fråga?
3

Om förskolor, fritidshem och annan verksamhet stänger enligt den nya lagen, gäller det alla barn?


Svar:

Huvudmannen måste vid en tillfällig stängning fortfarande erbjuda omsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken.

Förskolor och fritidshem måste också erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd.

Det här gäller både om det är huvudmannen som har bestämt om stängning enligt den nya lagen, men även om regeringen har fattat ett sådant beslut.

Fick du svar på din fråga?
3

Vilka regler gäller för vårdnadshavare som blivit permitterade – helt eller på deltid?


Svar:

Vårdnadshavare som är permitterade på heltid

Här gäller regelverket kring vistelsetid för arbetslösa. Arbetslösa är undantagna från 30-dagarsregeln. Arbetslös vårdnadshavare ska snarast ändra vistelsetid när hen blivit arbetslös och/eller när hen återgår till förvärvsarbete eller studier.

Vårdnadshavare som är permitterade på deltid

Här gäller regelverket kring vistelsetid för de som arbetar/studerar. Det vill säga att de ska gå ner i vistelsetid direkt och de ska ändra vistelsetid i e-tjänsten Nacka24. Vistelsetiden ändras efter 30 dagar.

Notera att vårdnadshavaren har endast rätt att ha sitt barn på förskolan när de arbetar plus restid. Det betyder att vårdnadshavaren under max 30 dagar kan betala för mer tid än de har rätt till. Om vårdnadshavaren är ledig ska även barnet vara ledigt.

När vårdnadshavaren får besked om att återgå fler timmar i arbete, ska detta anmälas i Nacka24 samt till förskolan. Det är önskvärt att förskolan möjliggör för vårdnadshavaren att gå upp i tid omgående, så att vårdnadshavaren kan arbeta de timmar som arbetsgivaren önskar. vårdnadshavaren bör alltså inte behöva invänta ytterligare 30 dagar på att få ändra kontraktstid och gå upp i tid.

Fick du svar på din fråga?
1

Vem bestämmer om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska stänga eller inte?


Svar:

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Den nya lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ger skolhuvudmannen möjlighet att i vissa fall stänga en verksamhet tillfälligt. Det handlar om att det inte går att bedriva verksamheten eftersom många i personalen är frånvarande pga en samhällsfarlig sjukdom, eller om smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten rekommenderat det. Det finns dock en del som fortfarande måste få omsorg, se nedan.

Enligt samma lag kan också regeringen tillfälligt stänga verksamheter vid extraordinära händelser.

Fick du svar på din fråga?
0

Vilka yrken är samhällsviktiga?


Svar:

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. Regeringen har i en förordning ringat in tolv sektorer av samhällsviktiga verksamheter. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse. Läs mer på MSB:s webbsida

För att vårdnadshavare ska få omsorg krävs också enligt förordningen att omsorgen behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. Vårdnadshavare får inte omsorg om det finns en annan vårdnadshavare som kan ta hand om barnet.

Nacka kommun kommer som en förberedande åtgärd att kontakta alla vårdnadshavare med barn på förskola, pedagogisk omsorg samt till elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Vårdnadshavarna kommer i e-postutskicket att få information om hur de gör för att anmäla behov av tillsyn vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Eventuellt kan man också få lämna in ett intyg från arbetsgivaren som bedriver den samhällsviktiga verksamheten.

E-postutskicket baseras på den e-postadress som finns registrerad i e-tjänsten Nacka24. Uppmana gärna vårdnadshavarna att kontrollera att deras kontaktuppgifter i e-tjänsten är aktuella!

Fick du svar på din fråga?
-1

Får förskolan/pedagogisk omsorg fortfarande ut checkbeloppen om huvudmannen beslutar att stänga? Vad händer om regeringen beslutar om stängning?


Svar:

Vi kan i nuläget inte ge svar på frågor kring ersättning till de anordnare som eventuellt stänger sin verksamhet med hänvisning till den nya lagen “Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid”.

Nacka kommun kommer att fatta beslut på kommunledningsnivå gällande alla ersättningsfrågor. Utbildningsenheten återkommer så snart vi har mer information.

Fick du svar på din fråga?
-2

Vad gäller kring planerade inskolningar i förskola just nu?


Svar:

Om barnet är friskt så ska förskolan erbjuda platsen som planerat.

Om barnet är sjukt ska vårdnadshavaren sjukanmäla barnet och påbörja inskolning när barnet är friskt.

Vad gäller om förskolan bedömer att de i nuläget inte kan prioritera inskolning?

Det är tillåtet att skjuta fram placeringsstarten i överenskommelse med vårdnadshavaren. I så fall ska placeringsstart och debiteringsstart ändras i Nacka24 till det nya överenskomna datumet.

Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att skjuta upp startdatumet ska förskolan ändå ordna med omsorg för barnet.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: