Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontaktperson gentemot Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm har infört en rutin när det gäller frågor från förskolor och skolor gällande covid-19. Rutinen innebär att frågorna samordnas i varje kommun.

Vid frågor: Kontakta samordnaren i Nacka

Helena Ekwall är samordnare för alla förskolor och skolor i Nacka, oavsett huvudman. Om ni har frågor kring hur ni ska bedöma och hantera en situation med smittspridning bland medarbetare och/eller barn/elever så ska ni skicka frågorna till Helena Ekwall via e-post helena.ekwall@nacka.se.

Helena Ekwall - som är chef för verksamhetsstödet för Nackas kommunala förskolor och skolor - har regelbundna möten med Smittskydd Stockholm.

Vid tillfällig stängning: Meddela även utbildningsenheten

I en situation där ni som huvudman beslutat om tillfällig stängning av verksamheten behöver ni även informera utbildningsenheten i Nacka. Kontakta någon av personerna nedan, via e-post eller telefon.

Profilbild saknas

Weronica Jahnfors

Utbildningsexpert

08-718 80 68

Profilbild saknas

Anette Kilander

Utbildningsexpert

08-718 80 69

Profilbild saknas

Carina Legerius

Enhetschef

08-718 90 67

Sidan uppdaterades: