Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tips på länkar och stöd från andra myndigheter

Här har vi samlat länkar till olika sidor kring covid-19 som vi tror kan vara till stöd för dig som huvudman eller skolledare inom förskola och skola.

FHM - Folkhälsomyndigheten

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Här presenterar FHM information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19. Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som verksamheter kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Länk till informationen på FHM:s webbsida

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19.

Länk till informationen på MSB:s webbsida

Regeringskansliet

Den 19 mars 2020 togs beslut om lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innebär bland annat att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt.

Länk till lagtexten på Riksdagens webbsida

Skola Hemma

Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen, Prinsparets stiftelse, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Scenarier som stöd för skolans planering

Framtiden är oviss under en pandemi. Skolahemma.se har tagit fram tre scenarier som syftar till att stödja skolor att planera för en oviss framtid.
Ta del av stödet på skolahemma.se

Skolverket

På Skolverkets webbsida hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Allmän information kring covid-19

Länk till Skolverkets webbsida "Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor"

Att organisera distansundervisning

Just nu får många högstadieelever och gymnasieelever undervisning på distans på grund av coronapandemin. Här finns stöd för att organisera och genomföra distansundervisningen.
Länk till Skolverkets webbsida om distansundervisning

Nationella proven våren 2021

De nationella proven under våren 2021 är inställda. Proven i årskurs 3 i grundskolan och i årskurs 4 i specialskolan är undantagna.
Läs mer om de nationella proven på Skolverkets webb

SKR - Sveriges Kommuner och Regioner

På SKR:s webbsida kan du hitta information om SKR:s arbete kring det nya coronaviruset

Länk till SKR:s webbsida

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm/Vårdgivarguiden är en webbplats för information och tjänster till vårdgivare i Region Stockholm. Där finns bland annat information riktad till skolledare och elevhälsan.

Kontaktuppgifter på Smittskydd Stockholms webbsida

Informationssida för skolledare - bland annat information om smittspårning

Sidan uppdaterades: