Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Öppet hus inför skolvalet 2022

Skolvalet 2022

Till skolvalet 2022 kommer det - precis som förra året - att finnas en webbsida med länkar till varje skolas egen webbsida. Utbildningsenheten uppmanar därför varje skola att hålla sin webbsida uppdaterad vad gäller information kring skolan och de informationsmöten och/eller Öppet hus som planeras.

Länk till sidan Öppet hus/Informationsmöten

Bakgrund

Vi har genom åren haft olika upplägg gällande information till vårdnadshavare om skolornas öppet hus och informationsmöten.
Vi har använt kommunens evenemangskalender och vi har skapat webbinformation baserat på de uppgifter om datum och klockslag som varje skola skickat in till utbildningsenheten.

Till skolvalet 2021 fick alla skolor försöka anpassa sig till den rådande pandemin och många informationstillfällen blev digitala. Många skolor publicerade filmer och annat informationsmaterial på skolans egen webbsida. Detta upplägg fungerade smidigt varför vi beslutat att använda det även för det kommande skolvalet 2022.

Sidan uppdaterades: