Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Start

Swedish Edtest

Arbetar du med lärande och är nyfiken på utvecklingen av digitala lärresurser? Då ska du besöka Swedish Edtests webbsida! Där kan du vässa din digitala kompetens och samtidigt vara med och påverka framtidens digitala lärresurser i skolmiljö.

Swedish Edtest är ett Vinnova-finansierat projekt i syfte att utveckla en långsiktigt hållbar testbädd för edtech i Sverige.

Edtech är en förkortning av det engelska begreppet Educational technology och brukar definieras som den kombinerade användningen av digital hårdvara och mjukvara samt pedagogisk praktik och teori för att underlätta inlärning.

Swedish Edtest bidrar till att digitala verktyg blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel stärks.

Att testa med Swedish Edtest kan ge dig många fördelar. Här är ett axplock - läs mer på sidan Hej Lärare!

  • Utveckla undervisningen med hjälp av digitala lärresurser
  • Förbättra din förmåga att välja och värdera digitala resurser och verktyg som passar i din undervisning och som kan bidra till att förbättra dina elevers lärande
  • Få en snabb överblick av utbudet av digitala lärresurser
  • Hitta en systematik för att själv och tillsammans med elever och kollegor reflektera över användningen av digital lärresurser

Sidan uppdaterades: