Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Swedish Edtest

Arbetar du med lärande och är nyfiken på utvecklingen av digitala lärresurser? Då ska du besöka Swedish Edtests webbsida! Där kan du vässa din digitala kompetens och samtidigt vara med och påverka framtidens digitala lärresurser i skolmiljö.

Swedish Edtest startade som ett Vinnova-finansierat projekt som Nacka kommun deltog i och drev tillsammans med flertalet andra partners. Projektet syftade till att utveckla en långsiktigt hållbar testbädd för edtech i Sverige.

Idag ägs Swedish Edtest av det fristående forskningsinstitutet Ifous och utvecklas i samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Alla som är medlemmar i Ifous och i Swedish Edtech Industry har tillgång till Swedish Edtest digitala testarena.

Edtech är en förkortning av det engelska begreppet Educational technology och brukar definieras som den kombinerade användningen av digital hårdvara och mjukvara samt pedagogisk praktik och teori för att underlätta inlärning.

Swedish Edtest bidrar till att digitala verktyg blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel stärks.

Att testa med Swedish Edtest kan ge dig som lärare många fördelar - här är ett axplock:

  • Utveckla undervisningen med hjälp av digitala lärresurser,
  • Förbättra din förmåga att välja och värdera digitala resurser och verktyg som passar i din undervisning och som kan bidra till att förbättra dina elevers lärande,
  • Få en snabb överblick av utbudet av digitala lärresurser,
  • Hitta en systematik för att själv och tillsammans med elever och kollegor reflektera över användningen av digital lärresurser.

Sidan uppdaterades: