Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Verktyg och stöd

Anpassad studiegång

Rektor kan besluta om anpassad studiegång i situationer när andra stödåtgärder inte har gett resultat, t.ex. för skoltrötta elever eller för elever som av andra skäl inte är tillgängliga för utbildning.

Beslutet om anpassad studiegång ska föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning. Elev och vårdnadshavare måste därför få information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan innebära för elevens möjligheter att studera vidare och deras synpunkter ska inhämtas och beaktas i bedömningen. Ett sådant beslut är också överklagbart.

Mallen nedan kan användas för rektors beslut om anpassad studiegång. Observera att det är av yttersta vikt att justera mallen så att texten anpassas till den aktuella eleven.

Mall för beslut om anpassad studiegång (Word-dokument, 46 kB)

Sidan uppdaterades: