Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förändrad rutin kring modersmålspeng

Utbildningsenheten har tagit fram en ny rutin gällande administration kring modersmålspengen. Syftet med den nya rutinen är att minska administrationen och förenkla för skolorna.

Observera att den nya ansökningsrutinen enbart gäller registrering av nya elever samt avslut av elever som inte längre deltar i modersmålsundervisning. Skolan ska inte göra någon ny anmälan av de elever som redan deltar i modersmålsundervisning och får modersmålspeng.

Förändringen genomförs i två steg, se nedan.

1. Förändrad elevregistrering

Det första steget i den nya rutinen innebär att elevregistreringen görs på olika sätt beroende på vem som anordnar modersmålsundervisningen. Denna förändring gäller redan höstterminen 2019.

ANMÄLAN AV ELEVER SOM FÅR Modersmålsundervisning i skolans egen regi

Om skolan själv anordnar modersmålsundervisningen (genom att en lärare eller annan personal undervisar i det aktuella språket eller genom att skolan köper tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten) är rutinen enligt nedan:

 • Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till skolan där eleven går.
 • Rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.
 • Skolan anmäler löpande nya elever samt elever som ska avslutas.
 • Anmälan av nya och avslutade elever görs i ett digitalt formulär:
  Länk till formuläret

ELEVER SOM FÅR MODERSMÅLSUNDERVISNING I MODERSMÅLSENHETENS REGI

Om skolan köper tjänsten från Modersmålsenheten är rutinen enligt nedan:

 • Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till skolan där eleven går.
 • Ansökan skickas till Modersmålsenheten.
 • Modersmålsenhetens rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.
 • Modersmålsenheten anmäler löpande nya elever samt elever som ska avslutas.

2. Ny rutin för utbetalning

Under höstterminen 2019 sker ingen förändring av utbetalningen utan modersmålspengen betalas som tidigare månadsvis till den skola där eleven är inskriven. Modersmålsenheten fakturerar de skolor som Modersmålsenheten har avtal med.

Vårterminen 2020 införs två nyheter:

Uppdelad utbetalning av modersmålspengen

 • Grundskolorna får endast utbetalning för de elever som har modersmålsundervisning i skolans egen regi.
 • Modersmålsenheten får sin ersättning direkt till sig från utbildningsenheten och behöver därför inte längre fakturera skolorna.

En avräkningsdag och en utbetalning per termin

 • Vårterminen: I mars månad betalas modersmålspeng för hela vårterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast avräkningsdagen den15 februari.
 • Höstterminen: I oktober månad betalas modersmålspeng för hela höstterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast avräkningsdagen den15 september.

Ingen justering sker för elever som börjar eller slutar efter avräkningsdagen den15 februari respektive den 15 september.

Sidan uppdaterades: