Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ansökan om tilläggsbelopp/individinriktat stöd för barn med omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp/individinriktat stöd för barn med omfattande behov av särskilt stöd.
 1. Läs om vilka regler som gäller

  Innan du gör en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för förskola eller pedagogisk omsorg att göra en ansökan.

  Vad är grundbelopp?

  Grundbeloppet ska avse ersättning för: (fristående förskola enligt 8 kap.22 § skollagen 2010:800).

  1. Omsorg och pedagogisk verksamhet
  2. Pedagogiskt material och utrustning
  3. Måltider
  4. Administration
  5. Mervärdeskatt, och
  6. Lokalkostnader

  Förskola och pedagogisk omsorg har enligt skollagen en långtgående skyldighet att stödja barn som är i behov av särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

  Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen/anordnaren av pedagogisk omsorg se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska alltid ha möjlighet att delta vid utformningen av särskilda stödinsatser.

  Ansökan om tilläggsbelopp kan bli aktuell först när förskolan eller anordnaren av pedagogisk omsorg har bedömt och provat att alla de insatser som är möjliga inom verksamhetens egen organisation inte räcker till.

  Av handlingsplan och utvärdering ska det tydligt framgå vad förskolan/anordnaren av pedagogisk omsorgredan gjort och på vilket sätt man i framtiden önskar stödja barnet.

  Vad är tilläggsbelopp?

  Tilläggsbeloppet är ett extra tillägg utöver den check som fördelas till förskolan eller pedagogisk omsorg.

  Tilläggsbelopp kan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet bestäms utifrån barnets behov och är individuellt bestämt.

 2. Gör ansökan om tilläggsbelopp/individinriktat stöd

  • Ansökan görs via ett webbformulär som du når via länk i listan nedan.
  • Webbformuläret innehåller dels fritextfält och dels kommer du att få bifoga dokument digitalt. Dokumenten som du ska fylla i hittar du till höger här på sidan.

   Av sekretesskäl kan vi inte i efterhand skicka de dokument eller den text du skrivit i ansökan. Du bör därför själv - på ett säkert sätt - spara ner de uppgifter och den text som du lämnar i ansökan.

  Ansökan för hösten 2020-våren 2021

  Ansökningsperioden är 15 september 2020 - 31 mars 2021. Länken till webbansökan är endast öppen under denna period.

 3. Vad händer sedan?

  • Fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits anordnaren. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
  • Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (förskolecheck), om inte annat anges i beslutet.
Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare på utbildningsenheten

08-718 84 79

Sidan uppdaterades: