Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Elever som saknar svenskt personnummer

Enligt Nacka kommuns regler har elever som är folkbokförda i Nacka kommun rätt till skolpeng/programpeng. Elever som bor i kommunen utan att vara folkbokförda har i vissa fall ändå rätt till skolgång och i så fall har även skolan rätt till ersättning.

RUTIN FÖR REGISTRERING AV ELEVER UTAN PERSONNUMMER

  • Lämna ett informationsbrev till dem det gäller och be dem skicka uppgifterna till oss per vanlig post eller e-post. Informationsbreven hittar du nedan.
  • Meddela utbildningsenheten via e-post att ni har elever med tillfälligt personnummer som kommer att börja hos er. Elever och vårdnadshavare kan få stöd i att lämna adressuppgifter och i skolvalet av biblioteken i Nacka.

Utbildningsenheten registrerar eleverna i Nacka 24 och skolorna behöver inte samla in underlag för registreringen, men vi behöver er hjälp för att förmedla informationen till elevernas vårdnadshavare om att vårdnadshavarna ska lämna uppgifter om identitet och adress till utbildningsenheten. Det kan ibland vara problematiskt för dessa personer att lämna sådana uppgifter till en myndighet, men det får lösas från fall till fall. För att systemen ska fungera måste vi säkerställa att det finns en viss kvalitet på uppgifterna.

INFORMATIONSBREV

Arabiska (PDF-dokument, 168 kB)
Engelska (PDF-dokument, 156 kB)
Persiska (PDF-dokument, 204 kB)
Spanska (PDF-dokument, 226 kB)

Beskrivning av rutin för TF-elever (PDF-dokument, 226 kB)
Informationsbrev till vårdnadshavare (PDF-dokument, 97 kB)

Asylsökande

Den som söker asyl i Sverige får ett kvitto på sin ansökan. Senare får den sökande ett s.k. LMA-kort som ersätter kvittot. Kortet visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden.

Personer som har fått ja på sin ansökan om asyl får ett uppehållstillstånd. Det kan vara permanent eller tidsbegränsat. Uppehållstillståndet innebär att han eller hon får stanna i Sverige. Den som har fått permanent uppehållstillstånd har rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Enligt Migrationsverkets hemsida ska den som fått uppehållstillstånd omgående folkbokföra sig i landet.
Den som är asylsökande styrker detta med kopia på LMA-kortet

Tillståndslösa

Dessa personer kallas ofta "papperslösa" i vardagligt tal. Det kan röra sig om personer som fått avslag på en asylansökan eller personer som vistas i landet utan att ha ansökt om uppehållstillstånd. När det gäller gymnasieskola ska tillståndslös elev ha börjat innan han eller hon fyllde 18 år för att ha rätt till programpeng.

Sökande om uppehållstillstånd

Det rör sig om personer som ansökt om uppehållstillstånd för att få arbetstillstånd men som ännu inte fått något beslut.

Diplomater

I denna kategori finns barn till personer med diplomatstatus i Sverige. De har också rätt till grundskoleutbildning i Sverige. Denna status styrkes med diplomatpass.

EU-medborgare

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. De har även rätt att starta och driva eget företag. Om de kan försörja sig själv har de automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket. EU-medborgare väljer själva om de vill folkbokföra sig i Sverige. EU-medborgarskapet ska styrkas med giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Utbytesstudenter i gymnasieskolan

Utbytesstudenter som är EU-medborgare och vistas i Nacka har rätt till programpeng enligt ovan. Skolor som tar emot utbytesstudenter från länder utanför EU får själva göra upp avtal om ersättning med den organisation som arrangerar elevens vistelse i Sverige.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.