Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje barn som är folkbokfört i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp förskola

Tabellen nedan anger checkbelopp för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

VISTELSETID/VECKA 1-2 ÅR 3-5 ÅR
20-25 timmar  98 907 80 587
26-39 timmar 135 916 113 213
40 timmar och mer 150 930 130 309
Allmän förskola  50 407

Tilläggsbelopp

I Nacka används skollagens begrepp tilläggsbelopp för både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för förskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Förskolan kan ansöka om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Läs mer om ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp 2019

Tabellen nedan anger tilläggsbelopp med kronor per månad. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Grupp

belopp

A 35 270
B 25 069
C 19 726
D 16 140
E 13 999

Övriga ersättningar

Språkförstärkningspeng

Språkförstärkningspengen betalas ut med ett belopp per placerat barn på förskolan. Beloppets storlek beräknas vid ett mättillfälle på hösten. Då görs en beräkning utifrån den aktuella barngruppens sammansättning gällande barn och föräldrar med utländsk bakgrund.

  • Förskolor med 15 inskrivna barn, eller fler, behöver inte göra någon ansökan utan språkförstärkningspengen utbetalas med automatik tillsammans med checkbeloppen.
  • Förskolor som har 14 inskrivna barn eller färre ska kontakta utbildningsenheten för att få ersättning för de barn som är i behov av modersmålsstöd. Detta gäller även för anordnare av pedagogisk omsorg.

Lista med belopp per förskola 2019 (PDF-dokument, 428 kB)

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kulturpengen för 2019 är 283 kronor per barn/elev.
Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.