Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Programpeng

Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Programpeng nationella program

Tabellen nedan anger programpeng för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet Kronor
per år
Barn- och fritidsprogrammet 82 457
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 114 738
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 1 114 738
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 och 3 181 812
Ekonomiprogrammet 78 262
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 109 721
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 116 548
Estetiska programmet 106 775
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST) 110 950
Estetiska programmet, musik (ESMUS) 124 388
Fordons- och transportprogrammet (FT) - Samtliga inriktningar Åk 1  135 228
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 1 135 228
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 och 3 181 738
Handels- och administrationsprogrammet 86 327
Hantverksprogrammet 107 399
Hotell- och turistprogrammet 86 953
Humanistiska programmet 78 555
Industritekniska programmet 141 654
Naturbruksprogrammet (NB) 165 640
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL 205 082
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA) 179 178
Naturvetenskapliga programmet 86 565
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 127 094
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - samtliga Åk 1  78 089
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 1 78 089
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 2 och 3 88 100
Teknikprogrammet 90 760
VVS- och fastighetsprogrammet 111 095
Vård- och omsorgsprogrammet 86 660
Lagidrott - NIU 17 434
Individuell idrott - NIU 20 921

Programpeng individuellt val IMPRO

Tabellen nedan anger programpeng för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Programinriktat individuellt val IMPRO inom samverkansområdet Kronor
per år
Barn- och fritidsprogrammet 85 629
Bygg- och anläggningsprogrammet 118 333
El- och energiprogrammet 112 743
Fordons- och transportprogrammet 138 897
Handels- och administrationsprogrammet 89 769
Hantverksprogrammet 110 362
Hotell- och turismprogrammet 89 769
Industritekniska programmet 144 279
Naturbruksprogrammet 167 912
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 130 090
VVS- och fastighetsprogrammet 114 537
Vård- och omsorgsprogrammet 89 769

Övriga gymnasieprogram

Tabellen nedan anger programpeng för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Övriga gymnasieprogram Kronor per år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) 100 015
Introduktionsprogram, preparandutbildning (IMP) 100 015
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) 144 481
Gymnasiesärskola 311 035

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp

Ersättningsnivåer

För gymnasieskolan finns inga fastställda belopp utan resurssamordnaren på utbildningsenheten fastställer ett belopp per elev i sitt beslut.

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2019

Tabellen nedan anger modersmålspengen för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Årskurs

Belopp

Årskurs 1-3 8 625

Övriga ersättningar

Strukturtillägg

Strukturtillägget för gymnasieskolan utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Meritvärdet från årskurs nio utgör grund för beräkning även för elever i årskurs två och tre.

Strukturtilläggets utformning ger högre tillägg till skolor som har många elever med lägre meritvärde. Skolor vars elever har höga meritvärden får lägre strukturtillägg.

Strukturtillägget är ett stöd till skolan och är inte tänkt att tillfalla varje unik individ som till exempel tilläggsbelopp. Det är rektor för varje skola som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som strukturtillägget ska användas till.

Strukturtillägget omfattar endast elever som går på program där priser fastställts gemensamt genom samverkansavtalet. Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser fastställts av Skolverket, Skolinspektionen samt Stockholms stad omfattas inte av strukturtillägget.

Ansökan om strukturtillägg

Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program utan att någon ansökan behövs.

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Utbetalning av strukturtillägg sker via UEDB och specificeras per skola och nationellt program.

Ersättningsnivåer 2019

För att finansiera införandet av strukturtillägg har motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen, dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt en framtagen modell.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.