Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Programpeng

Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Programpeng nationella program

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet 2019 2020
Barn- och fritidsprogrammet 82 457 83 295
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 114 738 115 843
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 1 114 738 115 843
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - Åk 2 och 3 181 812 217 444
Ekonomiprogrammet 78 262 79 054
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 109 721 110 793
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) 116 548 117 689
Estetiska programmet 106 775 107 827
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST) 110 950 107 827
Estetiska programmet, musik (ESMUS) 124 388 107 827
Fordons- och transportprogrammet (FT) - Samtliga inriktningar Åk 1  135 228 136 550
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 1 135 228 136 550
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - Åk 2 och 3 181 738 207 007
Handels- och administrationsprogrammet 86 327 87 189
Hantverksprogrammet 107 399 108 448
Hotell- och turistprogrammet 86 953 87 457
Humanistiska programmet 78 555 79 350
Industritekniska programmet 141 654 143 014
Naturbruksprogrammet (NB) 165 640 167 211
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL 205 082 206 998
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA) 179 178 180 971
Naturvetenskapliga programmet 86 565 87 440
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 127 094 128 328
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - samtliga Åk 1  78 089 78 879
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 1 78 089 78 879
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - Åk 2 och 3 88 100 94 047
Teknikprogrammet 90 760 91 653
VVS- och fastighetsprogrammet 111 095 112 172
Vård- och omsorgsprogrammet 86 660 87 525
Lagidrott - NIU 17 434 17 608
Individuell idrott - NIU 20 921 21 130

Programpeng programinriktat val IMV

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Programinriktat val IMV inom samverkansområdet 2019
(IMPRO)
2020
(IMV)
Barn- och fritidsprogrammet 85 629 86 486
Bygg- och anläggningsprogrammet 118 333 119 517
Ekonomiprogrammet 80 556
El- och energiprogrammet 112 743 113 871
Estetiska programmet 109 654
Fordons- och transportprogrammet 138 897 140 287
Handels- och administrationsprogrammet 89 769 90 667
Hantverksprogrammet 110 362 111 466
Hotell- och turismprogrammet 89 769 90 667
Humanistiska programmet 80 556
Industritekniska programmet 144 279 145 723
Naturbruksprogrammet 167 912 169 592
Naturvetenskapliga programmet 88 403
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 130 090 131 392
Samhällsvetenskapsprogrammet 80 556
Teknikprogrammet 93 385
VVS- och fastighetsprogrammet 114 537 115 683
Vård- och omsorgsprogrammet 89 769 90 667

Övriga gymnasieprogram

Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Övriga gymnasieprogram 2019 2020
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) 100 015 101 015
Introduktionsprogram, preparandutbildning (IMP) 100 015
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG) 254 345
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) 144 481 145 926
Gymnasiesärskola 311 035 314 145

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2020

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Årskurs

Belopp

Årskurs 1-3 8 711

Övriga ersättningar

Strukturtillägg

Strukturtillägget för gymnasieskolan utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Meritvärdet från årskurs nio utgör grund för beräkning även för elever i årskurs två och tre.

Strukturtilläggets utformning ger högre tillägg till skolor som har många elever med lägre meritvärde. Skolor vars elever har höga meritvärden får lägre strukturtillägg.

Strukturtillägget är ett stöd till skolan och är inte tänkt att tillfalla varje unik individ som till exempel tilläggsbelopp. Det är rektor för varje skola som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som strukturtillägget ska användas till.

Strukturtillägget omfattar endast elever som går på program där priser fastställts gemensamt genom samverkansavtalet. Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser fastställts av Skolverket, Skolinspektionen samt Stockholms stad omfattas inte av strukturtillägget.

Ansökan om strukturtillägg

Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program utan att någon ansökan behövs.

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Utbetalning av strukturtillägg sker via UEDB och specificeras per skola och nationellt program.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.