Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp särskola

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS 2019 2020
Grundsärskola årskurs 1-3 260 309 263 563
Grundsärskola årskurs 4-6 267 179 270 519
Grundsärskola årskurs 7-9 281 441 284 959
Gymnasiesärskola 311 035 314 145

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för särskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Särskoleelever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Läs mer om ansökan om tilläggsbelopp

Ersättningsnivåer 2019

Tabellerna nedan anger tilläggsbelopp för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Grundsärskola

Grupp

belopp

A 229 110
B 170 669
C 47 145
D 32 602

Fritidshem för elev i grundsärskola

Grupp

belopp

A 94 048
B 60 843
C 33 195

gymnasiesärskola

belopp

182 056

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2020

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

Årskurs

Belopp

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 8 723

Övriga ersättningar

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kulturpengen för 2020 är 283 kronor per barn/elev.
Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.