Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Förlängd studietid i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen (9 kap, 7§) får huvudmannen besluta om förlängd studietid för en elev. För att Nacka kommun ska betala ut ersättning för eleven behöver huvudman eller rektor göra en ansökan till oss.

Hur görs ansökan?

Ansökan görs digitalt via ett webbformulär där du också bifogar den efterfrågade bilagan.

Länk till webbformuläret där ansökan görs

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE:

  • Beskrivning av orsaken till elevens behov av förlängd studietid
  • Beskrivning av skolans tidigare insatser för eleven

BILAGA ATT BIFOGA ANSÖKAN:

  • Elevens individuella studieplan (avslutade, pågående och planerade kurser)

NÄR GÖRS ANSÖKAN?

Ansökan gällande höstterminen ska vara oss tillhanda senast den 15 maj och gällande vårterminen 15 november.

Nacka kommun beviljar programpeng för en termin i taget. Om skolan önskar programpeng även för nästkommande termin så behöver skolan förnya ansökan.

Nacka kommun beviljar ersättning om vi bedömer att:

  • orsakerna till behovet av förlängd studietid är skäliga/godtagbara
  • skolan hittills har satt in adekvata åtgärder för eleven
  • den planering som skolan gjort för den förlängda studietiden är rimlig, (dvs. om eleven har realistiska möjligheter att ta gymnasieexamen, utifrån poängplan och planerade stödinsatser).

Har du några frågor? Kontakta då utbildningsenheten i Nacka

Sidan uppdaterades: