Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

På grund av driftstörningar går det just nu inte att ringa Nacka kommun. Du kan nå kommunens medarbetare via deras direktnummer eller chatta med oss. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det orsakar, och hoppas att felet kan åtgärdas snarast möjligt. Jour och alternativa telefonnummer finner du under kontakt och öppettider.

Förlängd studietid i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen (9 kap, 7§) får huvudmannen besluta om förlängd studietid för en elev. För att Nacka kommun ska betala ut ersättning för eleven behöver huvudman eller rektor göra en ansökan till oss.

Hur görs ansökan?

Ansökan görs digitalt via ett webbformulär där du också bifogar den efterfrågade bilagan.

Länk till webbformuläret där ansökan görs

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE:

  • Beskrivning av orsaken till elevens behov av förlängd studietid
  • Beskrivning av skolans tidigare insatser för eleven

BILAGA ATT BIFOGA ANSÖKAN:

  • Elevens individuella studieplan (avslutade, pågående och planerade kurser)

NÄR GÖRS ANSÖKAN?

Ansökan gällande höstterminen ska vara oss tillhanda senast den 15 maj och gällande vårterminen 15 november.

Nacka kommun beviljar programpeng för en termin i taget. Om skolan önskar programpeng även för nästkommande termin så behöver skolan förnya ansökan.

Nacka kommun beviljar ersättning om vi bedömer att:

  • orsakerna till behovet av förlängd studietid är skäliga/godtagbara
  • skolan hittills har satt in adekvata åtgärder för eleven
  • den planering som skolan gjort för den förlängda studietiden är rimlig, (dvs. om eleven har realistiska möjligheter att ta gymnasieexamen, utifrån poängplan och planerade stödinsatser).

Har du några frågor? Kontakta då utbildningsenheten i Nacka

Sidan uppdaterades: