Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skolpliktiga elever i förskoleklass och grundskola

Hemkommunens ansvar för skolpliktsbevakning

Utbildningsnämnden i Nacka är i egenskap av hemkommun för elever i förskoleklass och grundskola, som är folkbokförda i Nacka kommun, ansvariga för skolpliktsbevakningen. Det innebär ett ansvar för att bevaka att skolpliktiga elever som är folkbokförda i Nacka kommun har skolplacering och att de går i skolan, så att elevernas rätt till utbildning tillgodoses.

Huvudmannen för en kommunal eller fristående skola ansvarar för att utbildningsnämnden informeras i fall när en skolpliktig elev, folkbokförd i Nacka, har sådan frånvaro från skolan att skolplikten inte fullföljs.
Utbildningsnämnden får förelägga vårdnadshavare med vite om skälet till frånvaron är att vårdnadshavarna brister i sitt lagstadgade ansvar för att eleven ska fullfölja skolplikten.

Rektor ska utreda och snarast anmäla elevs frånvaro

En utredning om en skolpliktig elevs frånvaro ska skyndsamt utredas om eleven har upprepad eller längre frånvaro från förskoleklassen eller grundskolan. Detta gäller oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig, om en sådan utredning inte är obehövlig, enligt 7 kap 19a§ skollagen.
Utredningsskyldigheten är rektors ansvar. Rektor ansvarar också för att snarast anmäla frånvaron för en elev till huvudmannen när en sådan utredning inletts, enligt 7 kap 19a skollagen.

Huvudmannens ansvar för att hemkommunen informeras

När det hos huvudmannen har inletts en utredning om elevens frånvaro för en skolpliktig elev i förskoleklass och grundskola ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen, enligt 7 kap 22§ skollagen.

Inlämning av uppgift till Nacka kommun om skolpliktig elevs betydande frånvaro

För skolpliktiga elever med Nacka som hemkommun sker inrapportering vid sådan upprepad eller längre frånvaro som föranleder en utredning av frånvaron på följande sätt:

1. Rapportering av betydande frånvaro när utredning om frånvaro inletts, skolan genomför/planerar insatser och det inte uppenbart är vårdnadshavarnas ansvar som brister

Rapportera betydande frånvaro via webbformuläret här

Om utredning av en elevs frånvaro inletts och skolan genomför insatser i syfte att eleven ska fullfölja skolplikten är det tillräckligt att inrapportera ett begränsat antal uppgifter till hemkommunen, vilket görs på ett säkert sätt via webbformuläret ovan.

2. Skolpliktsanmälan vid betydande frånvaro när frånvaron orsakas av att vårdnadshavarna inte tar sitt lagstadgade ansvar och/eller skolans intensiva insatser inte ger resultat

Länk till blankett för skolpliktsanmälan (Word-dokument, 43 kB)

Gör skolpliktsanmälan genom att fylla i blanketten som laddas ned via länken ovan. Skicka den ifyllda blanketten till utbildningsenheten i Nacka kommun.

Skolpliktsanmälan ska göras om vårdnadshavarna inte tar sitt lagstadgade ansvar för skolplikten och skolans insatser är uttömda.

Skolpliktsanmälan ska också göras i de fall då skolans intensiva insatser inte har resulterat i att eleven fullföljer skolplikten. Mer utförliga uppgifter om bland annat vad skolans utredning visat är orsakerna till frånvaron, skolans insatser med mera behöver då inrapporteras.

Skolpliktsanmälan skickas till:
Nacka kommun
Utbildningsenheten Att: utbildningsexpert
131 81 Nacka.

Utbildningsnämndens riktlinjer för uppföljning av närvaro samt skolplikt

Klicka här för att ladda ner eller läsa utbildningsnämndens riktlinje (PDF-dokument, 187 kB)

Sidan uppdaterades: