Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansökan om ersättning för sommarspråkskola

Här kan du ladda ner blankett för redovisning av antal deltagande elever i Sommarspråkskola.

I blanketten fyller du i namn, födelsedatum samt antal närvarotimmar på de elever som har deltagit i sommarspråkskola för nyanlända sommaren 2022.

Det är viktigt att du anger elevens födelsedatum med årtal, månad och datum (ÅÅÅÅMMDD) samt att förnamn och efternamn är korrekt stavade. Använd gärna uppgifterna i den anmälningslista som skolan fått utskickad.

Ladda ner elevförteckning (Word-dokument, 53 kB)

Elevförteckningen skickas in digitalt via ett webbformulär.
Klicka på den här länken för att komma till webbformuläret

Ansökan ska vara utbildningsenheten tillhanda senast den 31 augusti och utbetalning sker i samband med ordinarie utbetalning i september.

Om du har några frågor kring sommarspråkskolan är du välkommen att kontakta

Sidan uppdaterades: