Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Övergång till ny utskrivningsprocess enligt lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 14 november införs nya arbetssätt i enlighet med lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det kommunala betalningsansvaret börjar gälla igen den 16 november. Följande gäller:

”För somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård inträder det kommunala betalningsansvaret när fem vardagar har passerat efter det att slutenvården har meddelat berörda enheter att patienten är utskrivningsklar förutsatt att meddelandet har skickats före klockan 16.00 denna dag. Röda dagar (söndagar eller andra helgdagar) räknas inte som vardagar. Lördagar och midsommarafton, julafton och nyårsafton räknas inte heller som vardagar trots att de inte är röda dagar.”

Följande info gällande för särskild boende. https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/04-patientnara-rutiner/samverkan-vid-utskrivning/metodstod-utskrivning-till-sarskilt-boende.pdf

Här är länken till samtliga riktlinjer och rutiner som gäller vid utskrivning från slutenvården: https://vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnara-rutiner/lagen-om-samverkan-vid-utskrivning/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso--och-sjukvard/

SKL satsar under hösten i att utbilda chefer och beslutsfattare inom äldreomsorgen om SIP (samordnad individuell planering). Chefer och beslutsfattare ska känna till SIP och kunna stödja sina medarbetare i att utföra SIP. Antal SIP som utförs inom äldreomsorgen för personer som behöver insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver öka. Här kommer länken till utbildningen om SIP den 26 november och den 12 december.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pa-gang-inom-sip/

Sidan uppdaterades: