Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Information om obligatorisk utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg

E-kurs för intygsutfärdare av tandvårdsstödsintyg

Enligt tandvårdslag (1985:125) ska Region Stockholm svara för att uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård bedrivs bland dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt bland dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Personer som omfattas av stödet har rätt till tandvårdsstödsintyg. Det är kommunen som identifierar personer som har rätt till tandvårdsstödsintyg. För att stärka kunskaperna om tandvårdsstödet och ge förutsättning till att alla som har rätt till tandvårdsstödsintyg ska få det på lika grunder har Region Stockholm tillsammans med medarbetare i kommunen tagit fram en e-kurs.

Kursens lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du ha kunskap om:

  • Nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet samt kännedom om lagstiftning som ligger till grund för tandvårdsstödet.
  • Vilka personer som har rätt till tandvårdsstödsintyg och vilka som inte har det.
  • Skillnaden mellan uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård samt kännedom om den överenskommelse som finns mellan region och kommun gällande uppsökande verksamhet.
  • Rollen som utfärdare av tandvårdsstödsintyg.
  • Att förmedla information om nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet till berörda.
  • Att förklara hela processen med tandvårdsstödsintyg från beslut till leverans av intyg.

E-kurs på Lärtorget

Från och med 1 januari 2020 kommer e-kursen att ligga öppen på Lärtorget, Region Stockholms webbplats för e-kurser. https://lartorget.sll.se, gå till publika kurser (du ska inte logga in med e-tjänstekort). E-kursen tar ca 30 minuter.

Obligatoriskt kunskapstest i Symfoni

E-kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter genomförd kurs på Lärtorget ska du logga in i Symfoni och besvara kunskapstestet igen. Kunskapstestet består av 6 frågor som baseras på det du lärt dig i kursen på Lärtorget. Från och med 1 januari 2020 blir det obligatoriskt att göra kunskapstestet i Symfoni. Du får automatiskt behörighet att utfärda tandvårdsstödsintyg när du fått godkänt på kunskapstestet i Symfoni.

Övergångsperiod

Kunskapstestet blir obligatoriskt för alla som ska ha behörighet i Symfoni, även för dig som är intygsutfärdare idag. För att du ska behålla din behörighet som intygsutfärdare i Symfoni måste du klara testet innan den 1 mars 2020. Om du inte utför kunskapstestet innan datumet kommer din behörighet att försvinna. Du måste utföra kunskapstestet för att få behålla din behörighet eller få en ny behörighet. En ny behörighet får du genom godkänt kunskapstest efter övergångsperioden.

Vid frågor, kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisa Reinikainen, Nacka kommun Tel. 08-7188877, e-post: elisa.reinikainen@nacka.se

Sidan uppdaterades: