Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resultat från brukarundersökningen

Resultat från brukarundersökningen

Nacka deltog hösten 2018 i den nationella brukarundersökningen avseende insatser till personer med funktionsnedsättningar. De som har svarat på frågorna är personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS (gruppbostad och servicebostad), personer som har daglig verksamhet enligt LSS och personer som har boendestöd.

Här finns en film, särskilt avsedd för de som svarat på undersökningen, som presenterar resultatet med text, ljud och pictogrambilder. Den kan ni visa för de kunder som varit med och svarat på undersökningen.

https://youtu.be/KxM5u7ZTf3o

Här finns även undersökningens mer detaljerade rapporter.

https://www.nacka.se/omsorg-stod/om-soc-i-nacka/socialtjanstens-kvalitetsarbete/

Sidan uppdaterades: