Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Lanseringskonferens gällande vård- och insatsprogram gällande självskadebeteende den 11 november

Information till anordnare som möter personer med självskadebeteende i sitt arbete.

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

TID Måndag 11 november kl. 09.30-15.30 (fika och registrering från kl. 08.30)

PLATS Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

MÅLGRUPP • Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende. Politiker. Professions- och brukarföreningar.

• Fördjupade seminarier under eftermiddagen

FRÅGOR maria.svernehem@skl.se • 08-452 74 85

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Under dagen får du kunskap om:

 innehållet i VIP

 hur VIP kan användas

 processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan

 Fördjupade seminarium om bemötande, stöd- och behandlingsinsatser på olika nivåer och samverkan

Välkommen!

Mer information hittar ni nedan

Inbjudan 11 nov_program.pdf

Sidan uppdaterades: