Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
September

Lanseringskonferens gällande vård- och insatsprogram gällande självskadebeteende den 11 november

Information till anordnare som möter personer med självskadebeteende i sitt arbete.

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

TID Måndag 11 november kl. 09.30-15.30 (fika och registrering från kl. 08.30)

PLATS Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

MÅLGRUPP • Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende. Politiker. Professions- och brukarföreningar.

• Fördjupade seminarier under eftermiddagen

FRÅGOR maria.svernehem@skl.se • 08-452 74 85

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Under dagen får du kunskap om:

 innehållet i VIP

 hur VIP kan användas

 processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan

 Fördjupade seminarium om bemötande, stöd- och behandlingsinsatser på olika nivåer och samverkan

Välkommen!

Mer information hittar ni nedan

Inbjudan 11 nov_program.pdf

Sidan uppdaterades: