Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik.

Auktorisationsvillkor öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik (PDF-dokument, 318 kB)

Specifika villkor i kundvalet öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik from 211201

Ändringsansökan (Word-dokument, 94 kB), för dig som är anordnare och vill göra en ändring

För att ändra uppgifter om er som anordnare i Jämföraren e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

VAD INGÅR I KUNDVALET?

Målgruppen för öppenvårdsinsatser är personer fyllda 20 år eller äldre med beroende eller missbruksproblem av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel.

Kundvalet omfattar verksamheter med behandlingsinriktning, såsom:

  • Strukturerad öppenvårdsbehandling
  • Strukturerade samtalsserier

Dessutom ingår rådgivning, stöd och serviceinsatser i form av:

  • Rådgivning 1-3 samtal, därefter krävs biståndsbeslut
  • Kontaktmannaskap

Läs mer om öppenvårdsbehandling i Nacka

Ersättning

Rådgivning och förstärkt stöd

Rådgivning och förstärkt stöd är öppen verksamhet, som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten. Med rådgivning menas det stöd som ges till en person som inte redan har ett pågående biståndsbeslut. Med förstärkt stöd menas det stöd som ges till en befintlig kund med biståndsbeslut hos samma anordnare.

CHECKBELOPP 2020 och 2021, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 725
Privat anordnare 769

Strukturerade samtalsserier
Ersättning utgår för utförda timmar med en eller två behandlare. Ersättningen grundar sig på ett biståndsbeslut där antalet timmar anges. Anordnaren ersätts för utförd tid med kund. För att ersättning ska betalas ut för två behandlare ska detta framgå av biståndsbeslut. För uteblivna besök och för avbokningar mindre än 24 timmar före överenskommen tid utgår halv ersättning. För avbokningar mer än 24 timmar före överenskommen tid utgår ingen ersättning. Kommunen ersätter anordnaren för varje genomfört samtal, motsvarande en timmes arbete. Ett samtal beräknas till 45 minuter och till detta kommer tid för förberedelser och efterarbete med 15 minuter per samtal.

CHECKBELOPP 2020 och 2021, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 828
Privat anordnare 878

Strukturerad öppenvårdsbehandling i grupp, primärvårdsbehandling

Ersättning utgår för genomförd behandling och grundar sig i ett biståndsbeslut. Primärvårdsbehandlingen ska omfatta minst 12 veckor och fem behandlingstillfällen per vecka. Kommunal anordnare ersätts med totalt 28 302 kronor och privat anordnare ersätts med totalt 30 000 kronor för primärvårdsbehandlingen, anordnaren får fakturera per månad i efterhand.

Strukturerad öppenvårdsbehandling i grupp, eftervårdsbehandling

Ersättning utgår för genomförd behandling och grundar sig i ett biståndsbeslut. Eftervårdsbehandlingen ska omfatta minst 9 månader med minst en träff i veckan. Kommunal anordnaren ersätts med totalt 13 868 kronor och privat anordnare ersätts med totalt 14 700 kronor för 9 månaders eftervårdsbehandling, anordnaren får fakturera månadsvis eller per tremånadsperiod i efterhand.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Anordnarmöten, minnesanteckningar

Sidan uppdaterades: