Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik.

Här finns auktorisationsvillkor i kundvalet öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik som gäller från och med 2021-12-01.

Ändringsansökan (Word-dokument, 94 kB), för dig som är anordnare och vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare i Jämföraren e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

Vad ingår i kundvalet?

Målgruppen för öppenvårdsinsatser är personer fyllda 18 år eller äldre med beroende eller missbruksproblem av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller spel om pengar.

Kundvalet omfattar följande insatser

  • Rådgivning och förstärkt stöd
  • Strukturerade samtalsserier (enskilt)
  • Strukturerad öppenvårdsbehandling, primärvård (grupp)
  • Strukturerad öppenvårdsbehandling, eftervård (grupp eller enskilt)

Rådgivning och förstärkt stöd kan ske utan biståndsbeslut upp till fem tillfällen.

Strukturerade samtalsserier avser samtal individuellt eller i par och utgår från biståndsbeslut.

Strukturerad öppenvårdsbehandling, primärvård avses öppenvårdsinsatser som sker i grupp och som har en fastlagd modell eller program som är avgränsad i tid. Insatsen måste erbjudas i kombination med eftervård och utgår från biståndsbeslut.

Strukturerad öppenvårdsbehandling, eftervård utgår från biståndsbeslut och kan ske i grupp eller individuellt.

Ersättning

Rådgivning och förstärkt stöd

Rådgivning och förstärkt stöd är öppen verksamhet, som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten. Med rådgivning menas det stöd som ges till en person som inte redan har ett pågående biståndsbeslut. Med förstärkt stöd menas det stöd som ges till en befintlig kund med biståndsbeslut hos samma anordnare.

Anordnare kan utan biståndsbeslut erbjuda upp till fem tillfällen omfattande max tre timmar per tillfälle. Därefter krävs biståndsbeslut och stödet ska då utgå från beställning från socialsekreterare vad gäller innehåll och tid.

CHECKBELOPP, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 725
Privat anordnare 769

Strukturerade samtalsserier

Med strukturerade samtalsserier avses samtal som sker individuellt eller i par och som är baserade på teoretiskt grundade tekniker eller metoder.

Omfattningen grundar sig på ett biståndsbeslut där antalet timmar anges. Ersättning utgår för utförda timmar med en eller två behandlare. För att ersättning ska betalas ut för två behandlare ska detta framgå av biståndsbeslut. Provtagning som ej kräver verifiering ingår vid behov.

För uteblivna besök och för avbokningar mindre än 24 timmar före överenskommen tid utgår halv ersättning. För avbokningar mer än 24 timmar före överenskommen tid utgår ingen ersättning.

CHECKBELOPP, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 828
Privat anordnare 878

Strukturerad öppenvårdsbehandling i grupp, primärvårdsbehandling

Ersättning utgår för genomförd behandling och grundar sig i ett biståndsbeslut. Primärvårdsbehandlingen ska omfatta minst 12 veckor och tre till fem behandlingstillfällen per vecka. Kommunal anordnare ersätts med totalt 28 302 kronor och privat anordnare ersätts med totalt 30 000 kronor för primärvårdsbehandlingen. Anordnaren får fakturera per månad i efterhand.

Strukturerad öppenvårdsbehandling i grupp, eftervårdsbehandling

Ersättning utgår för genomförd behandling och grundar sig i ett biståndsbeslut. Eftervårdsbehandlingen ska omfatta minst 9 månader med minst en träff i veckan. Kommunal anordnaren ersätts med totalt 13 868 kronor och privat anordnare ersätts med totalt 14 700 kronor för 9 månaders eftervårdsbehandling, anordnaren får fakturera månadsvis eller per tremånadsperiod i efterhand.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Sidan uppdaterades: