Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Statsbidrag

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Verksamheter som kan söka: Både privata och kommunala utförare inom äldreomsorgen

När? Fram till 30 augusti 2022. När er ansökan blivit godkänt får ni ett tilldelningsbesked och information om vilken summa som kommer att utbetalas.

Återrapportering till kommunen: december 2022

Medel syftar till att utbilda vårdens medarbetare och framtida medarbetare. Medel kan användas till exempel till:

  • stärka kompetensutvecklingen utifrån verksamhetens behov
  • stödja hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö
  • stärka förutsättningarna för ledarskapet
  • stärka teambaserat arbetssätt och samverkan mellan huvudmän

Mer information om statsbidraget kan du läsa nedan i överenskommelsen om god och nära vård.

ok-god-och-nara-vard-s2022_00607.pdf (regeringen.se)

Länken till ansökan hittar ni nedan:

https://response.questback.com/nackakommun/godaforutsattningar

Sidan uppdaterades: