Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården

Verksamheter som kan söka: Både privata och kommunala utförare inom äldreomsorgen

När? Det är möjligt att söka fram till 31 augusti 2022. När er ansökan blivit godkänt får ni ett tilldelningsbesked och information om vilken summa som kommer utbetalas.

Återrapportering till kommunen: december 2022

Medel kan användas för personalkostnader, investeringar, utbildningskostnader och olika aktiviteter som är kopplade till att uppfylla syftet med bidraget.

Nacka kommun föreslår satsningar så som silviacertifiering, stjärnmärkt utbildning men utföraren kan söka medel även till andra aktiviteter.

Nedan beskrivs allmänt hur statsbidraget kan användas i allmänna termer.

Medlen får användas för att motverka ensamhet bland äldre.
Det kan exempelvis göras genom att:

  • förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter
  • förstärka eller utveckla dagverksamheten för äldre personer.

Medlen får användas till arbetet med en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom
Det kan exempelvis göras genom att:

  • öka kunskapen om demens hos personalen
  • förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam
  • förstärka eller utveckla dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • förstärka eller utveckla stödet till anhöriga till personer med demenssjukdom
  • Regeringen lyfter särskilt fram att arbetet kan utgå från den nationella strategin för omsorg och personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Ansökan gör du här:

https://response.questback.com/nackakommun/motverkaensamhet

Sidan uppdaterades: