Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
  • Bostäder

Flytta till eller etablera dig i Sveriges första naturbana stadsdel

Centrala Nacka blir Sveriges första garanterat naturbana stadsdel. Här får stadens dynamik möta naturens kraft. Vi bygger etappvis nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, cafèer, restauranger, handel och hotell. När den nya tunnelbanelinjen är klar är det tolv minuter från Stockholms city till en garanterat naturban stadsdel. Bo nära, jobba och lev i en stad med naturen närvarande i varje steg du tar.

I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor kommer vi att utveckla Centrala Nacka till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Här skapar vi nya samband och möjligheter mellan stad och natur, verksamheter och människor och skapar närhet och livskvalitet - helt naturligt.

Här hittar du som företagare en övergripande etableringsinformation (PDF-dokument, 4,3 MB) för den nya spännande stadsdelen Centrala Nacka, framtagen tillsammans med fastighetsägare, byggaktörer och kommunen
för att ge vägledande information och inspiration inför kommande etableringar.
Målet är att skapa Sveriges första naturbana stadsdel, en attraktiv plats med unik karaktär och innehåll som attraherar nya boende, verksamheter och besökare. En plats där naturens lugn möter stadens puls i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur
och butiker, restauranger, näringsliv, skolor och kultur.
En plats som bidrar till livskvalitet, utveckling och skapar stolthet för
både befintliga och nya Nackabor och verksamheter.