Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
  • Trygg och grön stadsgata

Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata

10 SEPTEMBER

Trygg och grön stadsgata
En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen kommer att byggas om till stadsgata som är trygg för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Längs sträckan blir det nya hus med entréer mot gatan och fler träd. Arbetet med gatan startar i höst och beräknas vara klart 2023.

Vid rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen planeras sittmöbler och planteringar. Att plantera växter och träd ger inte bara en trevligare gatumiljö utan hjälper även till att rena luften och fördröja vatten. Förorenat dagvatten renas med gatuträden.

Läs mer om projektet på www.nacka.se/varmdovagen.