Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontraster och variation i Centrala Nacka

Nu tas nya steg för att ytterligare utveckla det levande kvarteret i naturbana Centrala Nacka och nu skapas kontraster och variation genom att tillföra ett nytt klassicistisk kvarter och arkitektur.

Nacka kommun planerar att sluta avtal med Wallenstam om markanvisning för bostäder i Centrala Nacka. Planen är att byggstart ska ske under sista kvartalet år 2021.

Läs mer i pressmeddelande om markanvisning i Centrala Nacka – klassicistiskt kvarter växer fram