Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Snart öppnar en naturban markanvisningstävling i Centrala Nacka

Förbered er! I september bjuder Nacka kommun in till en naturban markanvisningstävling i Parkkvarteren, Centrala Nacka.

Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur som stadsdelens gemensamma målbild kännetecknas av. Här finns variation, mångfald och stadsliv i kombination med lugn, omtanke och grönska. Det naturbana kommer att prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka.

- Vi är stolta över att kunna bjuda in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling och hoppas på många intressanta bidrag. Vi letar efter en modig, lyhörd, engagerad och nytänkande aktör som är intresserad av att fånga det dynamiska mötet mellan natur och urbant som Centrala Nacka står för, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Nacka kommun söker efter en aktör som vill utveckla ett naturbant stadskvarter i ett attraktivt läge precis intill den framtida stadsparken, entrén till den nya tunnelbanan och gallerian Nacka Forum i den framväxande stadsdelen Centrala Nacka. Här finns redan skolor, idrott, bostäder, arbetsplatser och handel. Och framför allt gångavstånd till hav, sjöar och naturreservat. Centrala Nacka formas i samklang med de kvaliteter som redan finns.

- Naturban är vår gemensamma vision och målbild för Centrala Nacka som beskriver den kreativa krocken mellan naturen och det urbana som stadsdelen vilar på. Vi vill nu hitta en aktör i framkant som tillsammans med oss vill vara med och utveckla detta spännande stadskvarter och framtiden för Centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör.

Mer information om markanvisningstävlingen.