Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu börjar det synas att planeringen av ett nytt härligt torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av mötes- och sittplatser börjar ta fart i Centrala Nacka och kvarteret Nya gatan.

Under augusti behöver några befintliga träd tas bort för att ge plats åt torget och bostäder. Ett par mäktiga ekar sparas och blir en del av torget. I kvarteret kommer 89 nya lövträd att planteras.

Mötesplats med sittplatser och caféer

Vid de nya kvarteren som snart börjar byggas vid Elverkshuset, i höjd med Lillängen, blir det ett nytt torg. På torget blir det olika typer av sittplatser och bord. En låg mur erbjuder ytterligare sittmöjligheter och belysning på torget gör det trivsamt även på kvällstid. Längs husfasaderna kan caféer, restauranger och andra öppna verksamheter ställa ut stolar och bord på torget.

En bred trappa med planteringar leder upp mot stadshuset och stadsparken. Trappan blir en del av ett gångstråk som gör det lätt att ta sig till den kommande tunnelbanan.

Ekar, silverlindar och blommor

Nya ekar planteras för att möjliggöra en ny generation av stadsträd. För att ytterligare rama in torget och göra det grönt kommer perenner och silverlindar att planteras längs torget.

Torget är bland annat planerat utifrån ett par mäktiga ekar som finns på platsen idag och som skyddas under byggtiden. När torget är klart kommer ekarna ha växter närmast stammen, och luftig mark så att de får plats att breda ut sina rötter och utvecklas bättre än idag då de har asfalterade ytor nästan ända in på stammen.

Nu förbereds marken på platsen. Några träd behöver tas bort då de bedömts inte klara sig långsiktigt, och några för att möjliggöra det nya torget, bostäder och trappan.

I kvarteren som nu byggs vid Nacka stadshus, som Elverkshuset är en del av, kommer det att planteras 89 nya lövträd, och vid den nya stadsgatan längs Värmdövägen-Vikdalsvägen blir det 58 nya träd.

Planen är att bygga torget 2024-2025, efter att bostäderna vid Elverkshuset är klara. Läs mer om projektet Elverkshuset.

Torget angränsar till trygg och grön stadsgata

Torget kommer att ligga strax intill Värmdövägen som vid den här tiden är ombyggd till en trygg och levande stadsgata med träd och gott om plats för gående och cyklister. Värmdövägens gång- och cykelbana kommer att ansluta till torgets gångytor så att det blir en naturlig övergång mellan stadsgatan och torget. Läs mer om stadsgatan Värmdövägen.

Centrala Nacka med närhet till allt

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, där naturen får ta större plats. Här är Nackas mest centrala läge med närhet till allt - natur, stadsliv, möten och kommunikationer.