Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun går in som medlem i innovationsplattformen Viable Cities och är en av 23 svenska kommuner som får medel från utlysningen Klimatneutrala städer 2030.

Syftet är att utveckla och testa nya arbetssätt samt påskynda och förstärka klimatomställningen tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och forskare inom akademin. Målet är tydligt – ett klimatneutralt Nacka år 2030.

Med Viable Cities ökar vi kraften och arbetet intensifieras mot en ännu mer hållbar stadsutveckling. Samtidigt erbjuds möjligheter för bland annat byggaktörer att testa och förverkliga sina miljö- och klimatambitioner som en del av ett växande Nacka.

Utvecklingen av Centrala Nacka kommer att vara i fokus för projektet. Här samverkar vi redan i frågorna inom ramen för det naturbana konceptet och den framväxande stadsdelen skapar möjligheter till en mer hållbar livsstil, både klimatsmart och socialt. Viable Cities kommer nu bli en del av det arbetet.

Nästa steg blir att etablera ett innovationsteam och startskottet går nu för projektet Klimatneutrala Nacka, som är ett samverkansprojekt mellan Nacka kommun, Nacka energi, Nacka vatten- och avfall, Svea Fastigheter, Skanska, Ica Maxi stormarknad Nacka, JM, Storstaden bostad, KTH, Kungsvåningen och Nacka – Värmdö FN-förening.

Ta del av pressmeddelandet om Viable Cities här