Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det var ett stort intresse och många spännande bidrag kom in när Nacka kommun bjöd in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling.

Nu är tävlingen avgjord och det blir bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som tilldelas uppdraget som fokuserar på det dynamiska mötet mellan natur och urbant och omfattar cirka 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.

– Vi vill skapa en naturban stadsdel i Centrala Nacka, där stadens liv och naturens lugn möts på ett nytt sätt, och därför bjöd vi in till en markanvisningstävling för att ta hjälp av kreativa bostadsutvecklare att utveckla just de kvaliteterna. Valet föll på Selvaags bidrag, som vi tycker tillför något helt nytt i att förena det gröna med ett levande stadsliv. Det här bidraget kommer att förstärka platsens identitet både på grund av det gröna och husets spännande arkitektur, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Intresset för att lämna bidrag till markanvisningstävlingen har varit stort och vi har fått in många fina förslag. Vi har särskilt tilltalats av det vinnande bidragets övertygande och nyskapande sätt att integrera växtligheten i kvarteret på ett varierat och långsiktigt hållbart sätt. Förslagets bottenvåning är attraktiv och genomtänkt, här finns det möjlighet att utveckla tilltalande verksamhetslokaler som bjuder in och skapar liv och rörelse kring torget och entrén till stadsparken för boende och besökare, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

– Vi är glada och stolta över den här markanvisningen, och det är otroligt roligt att få vara en del i utvecklingen av Centrala Nacka. Vi ska utveckla ett projekt med tydlig miljöprofil och Selvaag Plussbostäder som är livsstilsbostäder med gemensamma ytor och service. Vi tackar Nacka kommun för förtroendet och ser fram emot att gemensamt få utveckla hållbara bostäder som skapar livskvalité och gemenskap, säger Sverre Molvik, CEO i Selvaag Bolig.

Uppdraget för markanvisningen ingår i stadsbyggnadsprojektet Parkkvarteren vars detaljplan planeras vara klar i slutet av 2024.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här