Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Den 8 december signerade Nacka kommun Klimatkontrakt 2030 tillsammans med strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I kontraktet sammanfattar kommunen sina åtaganden för att öka takten i arbetet för klimatomställningen. Kontraktet tydliggör Nackas ambitioner om att stärka sin position som en kommun präglad av stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt. Naturbana Centrala Nacka är arenan för arbetet i Nacka.

Kommunstyrelsens ordförande, Mats Gerdau signerade den första omgången av Klimatkontrakt 2030 tillsammans med fem generaldirektörer för svenska myndigheter, naturvårdsverket och Viable Cities programchef.

I kontraktet uttrycks bland annat Nackas ambition att utveckla ett innovativt nav för organisationer och aktörer med hållbara ambitioner. Organisationer och företag som är drivande i klimatomställningen inkluderas i det viktiga omställningsarbetet. Fokus är att hitta nya arbetssätt för en hållbar stadsutveckling och för att underlätta för Nackaborna att göra hållbara val.

-Fokus för vårt arbete inom ramen för kontraktet är att hitta nya arbetssätt att förena stadsutveckling med innovation och hållbarhet, både i byggprocessen och för framtidens Nackabor. Nacka befinner sig just nu i en spännande och expansiv fas och nu finns därför utmärkta möjligheter att testa nya och innovativa lösningar inom stadsutvecklingen, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun och projektägare för projektet Klimatneutrala Nacka.

I arbetet får Nacka också stöd av nationella myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet Klimatneutrala Nacka startades 2021 och har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Klimatneutrala Nacka är ett samverkansprojekt mellan Nacka kommun, Nacka Energi, Nacka Vatten och Avfall, Svea Fastigheter, Skanska, Kungsvåningen, Storstaden bostad, JM, Ica Maxi stormarknad, KTH och Nacka-Värmdö FN-förening. Nu pågår arbetet med att tillsammans analysera stadsutvecklingen för att gemensamt finna vägen framåt mot en hållbar framtid.

Här kan du ladda hem ditt exemplar av Nacka Klimatkontrakt 2030