Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt livsstilskoncept blir verklighet i Centrala Nacka

Ett markanvisningsavtal har nu tecknats mellan Nacka kommun och Selvaag Bostad för projekt Grønn i Centrala Nacka, Parkkvarter 2. Nu kan därmed planarbetet starta för klimatsmarta bostäder med fokus på gemenskap, trygghet, odlingar och levande bottenvåningar.

På kommunstyrelses sammanträde den 5 december togs inriktningsbeslut för fortsatt arbete med kvarteret samtidigt som markanvisningsavtalet godkändes.

­­– Selvaag är en nytänkande bostadsutvecklare som verkligen passar in i det naturbana Centrala Nacka som vi nu utvecklar. De tillför något nytt när det gäller att förena stadsliv med grönska och delar vår vision om den naturbana stadsdelen. En spännande arkitektur kommer att förstärka platsens identitet ytterligare. Vi har stora förhoppningar om att detta nya kvarter ska bidra till ett levande stadsliv med både bostäder, butiker och gemensamma sociala ytor, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

– Vi är väldigt glada över våra första Selvaag Plusbostäder i Nacka. Med projekt Grønn, vill vi öka kunskapen om hur bostäder kan tillföra grönska i våra urbana miljöer och bidra till livsmiljöer för biologisk mångfald. Selvaag Plusskonceptet kommer bidra till ökad gemenskap och trygghet, säger Britta Blaxhult, vd för Selvaag Bostad.

Selvaag Plussbostäder®

Selvaags livsstilskoncept (plusbostäder) riktar sig till alla åldrar och familjekonstellationer. Bostäderna har bemannad reception för att skapa trygghet och ge extra service. I bottenvåningen finns gemensam lounge, gym, festlokal, mötesrum och växthus för de boende, och även verksamhetslokaler. Receptionen bemannas av egenanställd personal som bistår med daglig service och levererar en rad tjänster. Selvaag har byggt ca 2 000 Plusbostäder i Norge, Sverige och Spanien sedan 2004 och ytterligare cirka 3 000 är under utveckling.

Om Centrala Nacka

I området kring parkkvarteren planeras en grön stadshuspark framför Nacka stadshus och ett levande torg som binder samman parken med den nya bebyggelsen. Nya gångbanor gör parken tillgänglig och det blir lätt att ta sig till den kommande tunnelbanan.

Parkkvarteren är en del i utvecklingen i Centrala Nacka där en naturban stadsdel växer fram, en plats med unik karaktär och innehåll som attraherar nya boende, verksamheter och besökare. Här möter naturens lugn stadens puls i ett av Nackas mest centrala lägen med närhet till både natur och butiker, restauranger, näringsliv, skolor och kultur. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter att åka från T-centralen till Centrala Nacka. Här skapas en stadsdel som bidrar till livskvalitet och utveckling som är bra både för människor som lever i den och för klimatet. Här skapas möjligheter till en hållbar livsstil, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.