Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
  • Naturbana Centrala Nacka

Närhet och naturbant

I naturbana Centrala Nacka bygger vi etappvis nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stads- och skogspark, caféer, restauranger, handel och hotell. De första kvarteren planeras vara klara för inflyttning i slutet av 2021. Arbetet med tunnelbanan har påbörjats och ska vara klar 2030, samtidigt som den nya bussterminalen och en överdäckning över Värmdöleden.

Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur - här finns variation, mångfald och kontraster i kombination med omtanke och grönska. Det naturbana kommer att prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka.

Centrala Nacka sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden; Mötesplats Nacka.

Här finns en fantastisk potential och förutsättningar utöver det vanliga med närhet till naturen och vatten, unika kommunikationsmöjligheter och en mångfald och blandning av befintliga och framtida funktioner. Alla nödvändiga komponenter och lite till som ska sammanfogas till en ny stadsdel mitt i Nacka. En stadsdel med sin egen specifika karaktär– att leva, verka och bo i både för gamla och nya Nackabor och aktörer.

Följ utvecklingen av stadsgator, parker och torg på Nacka kommuns hemsida om Centrala Nacka.