Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
  • Om oss

Vi utvecklar Centrala Nacka tillsammans

I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor kommer vi att utveckla Centrala Nacka till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Utvecklingen är ett långsiktigt projekt i flera etapper som kommer att kräva ödmjukhet, tålamod samt nära och stark samverkan med många aktörer. För att kunna satsa mer fokuserat och över tid har kommunen startat Centrala Nacka marknadsbolag AB med uppdraget att ta till vara platsens potential, marknadsföra och stärka centrala Nacka tillsammans med berörda fastighetsägare.

Vårt mål är att skapa en unik och attraktiv plats med en karaktär och innehåll som attraherar nya boende, verksamheter och besökare. En plats som stärker Nackas näringsliv, kultur, idrott och skola. Platsen bidrar till livskvalitet, utveckling och skapar stolthet både för befintliga och nya Nackabor.

Org nr 559249-4982

Naturbana partners

Naturbana sponsorer