Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förstärkt jobbpeng

Målgrupp för förstärkt jobbpeng

Grundförutsättning:

  • Ungdomar mellan 18 och 24 år
  • Personer som tar emot ekonomiskt bistånd
  • Nackabor som inte omfattas av etableringen med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de uppbär ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige minst fem år.)

Tilläggsförutsättning för förstärkt jobbpeng:

  • Kunden bedöms ha mer komplexa behov, vilket fastställs av karriärvägledare.
  • I förstärkt jobbpeng ingår att kunden ska få extra stöd utifrån de behov som finns och därmed anpassade aktiviteter.

Grundläggande krav på jobbexperten och kontakter med arbetsgivare

Syftet med arbetsmarknadsinsatsen jobbpeng är att kunden ska komma till egenförsörjning genom anställning, eget företagande eller har CSN. Kunden har ofta en egen uppfattning om yrken och branscher som kan passa. Inför kundens val av jobbexpert är det därför viktigt att experten redovisar på sin hemsida inom vilka branscher experten har sitt kontaktnät. På www.nacka.se/arbete presenteras vilka jobbexperter som finns samt länkar till experternas hemsidor. För att öka möjligheten att bli vald är det därför viktigt att hemsidorna är lättillgänglig och uppdaterade med information riktad till Nackas kunder.

Specifika krav för att få erbjuda förstärkt jobbpeng

Jobbexperten ska vara auktoriserad och möta de specifika kriterier som gäller för att få erbjuda förstärkt jobbpeng, vilket är:

  1. Dokumenterad erfarenhet av att jobba med individer som har en identifierat komplex problematik, till exempel missbruksbild, neuropsykiatrisk-, fysisk- och/eller psykisk funktionsnedsättning.
  2. Erfarenhet av att samarbeta med myndigheter utifrån ett kundperspektiv och kundens behov.
  3. Kunskap om de olika myndigheternas regelverk.

Förstärkt jobbpeng – beslut, längd och omfattning

I de flesta fall kan beslut om förstärkt jobbpeng fattas direkt vid första mötet med karriärvägledare. Insatsen ska omfatta 100 % av individens arbetsförmåga, vilket ska framgå av uppdraget, och pågå till det att kunden är självförsörjande.

Samordningsansvar för jobbexpert

Jobbexperten har ett helhetsansvar för kundens planering och säkerställer att framsteg sker i de olika aktiviteterna. Experten behöver också kunskap om kundens olika former av ersättning (till exempel från Arbetsförmedlingen eller A-kassan) för att säkra att kunden inte riskerar att bli av med ersättningen.

För att möjliggöra samordning med Arbetsförmedlingen skickas, tillsammans med uppdraget/beslutet, kundens medgivande till informationsutbyte mellan aktuell jobbexperten, karriärvägledare arbete och Arbetsförmedlingen.

I förstärkt jobbpeng kan det finnas behov att delta på vissa möten med andra myndigheter för att få en helhetsbild av kundens förmåga och vad som är en lämplig arbetsplats. Experten har även ansvar för att ett uppföljningsmöte med karriärvägledare bokas efter sex månader.

Sidan uppdaterades: