Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Utveckling av kundvalet Jobbpeng

Jobbpengen finns från och med den 1 april 2016 på tre nivåer: jobbpeng grund, förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion.

Förstärkt jobbpeng syftar till att bättre kunna anpassa insatsen till kunder med ett identifierat komplext behov. Språk- och arbetsintroduktion syftar till att stärka språkinlärningen och är främst riktad till nyanlända invandrare.

Samtidigt definierar Nacka kommun från och med den 1 april 2016 våra målgrupper tydligare än tidigare:

  • Ungdomar mellan 16 och 24 år som står utanför jobb och studier (denna insats möjlig från 18 år)
  • Personer som uppbär ekonomiskt bistånd
  • Nyanlända invandrare 1) inom etableringen 2) med eget boende (EBO) 3) anhöriginvandrare 4) efter etablering vid fortsatt bristande språkkunskaper och som står utanför arbetsmarknaden

Då Nacka kommer att välkomna fler nyanlända ser vi ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser och insatser inom SFI, vuxenutbildning och samhällsorientering.

Här kan du läsa mer om ersättning för jobbpeng.

Sidan uppdaterades: