Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Goda resultat för vuxenutbildningen

Tre av länets fem vuxenskolor som får bäst omdömen av alla elever i länet finns i Nackas vuxenutbildning. Eleverna som läser vuxenutbildningen i Nacka är dessutom generellt sätt mer nöjda med sin utbildning än elever i andra kommuner.

Staffan Ström– Jag tror att det bland annat handlar om att vi ger skolorna större frihet än vad många andra kommuner gör. Det gör att skolorna kan möta eleverna på ett mer flexibelt sätt. Vi säger inte hur de ska göra, utan att de ska se till att eleverna klarar sin utbildning. När skolorna har större frihet att utforma utbildningen skapar det ett större engagemang och en möjlighet att individualisera utbildningen efter elevernas behov, säger Staffan Ström, rektor för vuxenutbildningen i Nacka.

I Nacka finns fler skolor än i de flesta andra kommuner. För att bli godkänd som anordnare av vuxenutbildning ska olika auktorisationskrav uppfyllas. Dessutom följs resultat och elevnöjdhet kontinuerligt upp. Idag får 90 procent av eleverna godkänt betyg.

– Fler och fler kommuner vänder sig till Nacka för att ta reda på hur vi arbetar med vuxenutbildning, det visar också på kvaliteten i vårt sätt att arbeta och att vi ligger i framkant.

Sämre resultat för SFI

Inom SFI, svenska för invandrare, är resultaten inte lika goda som inom vuxenutbildningen. Därför har Nacka kommun infört språk- och arbetsintroduktion. Introduktionen innebär att skolorna förlägger 50 procent av undervisningen på en arbetsplats, helst inom det yrke som eleven har erfarenhet från.

– När man läser SFI träffar man inte så ofta andra som har svenska som modersmål, vilket varken är bra för integrationen eller för de som ska lära sig svenska. På en arbetsplats träffar de personer som talar svenska, vilket påskyndar inlärningen, samtidigt som de får kontakter inom arbetslivet, säger Staffan.

Idag erbjuder åtta skolor språk- och arbetsintroduktion. Det är skolor som kommunen specialgranskat och som måste uppfylla vissa krav. De ska till exempel ha ett inarbetat kontaktnät med arbetsgivare och branschkunskap inom området.

– En annan sak som vi gör för att påskynda inlärningen av svenska och möjligheten att komma ut i arbetslivet är samhällsorientering. Det är en kurs där eleverna bland annat får lära sig hur olika saker fungerar i Sverige och specifikt i Nacka. Vi förespråkar att eleverna läser SFI och samhällsorientering samtidigt.

Fler kvinnor än män som läser vuxenutbildning och SFI

Idag är 71 procent respektive 60 procent av dem som läser vuxenutbildning eller SFI kvinnor.

– Det här visar att vi har många ambitiösa kvinnor som studerar och kommer ut i arbete, men också att vi behöver se över hur vi ska nå männen bättre. Just nu diskuterar vi bland annat om vi skulle kunna erbjuda en gymnasieingenjörsutbildning, vilket vi tror kan locka många män. Så fort vi ser att det finns ett behov försöker vi tillgodose det, säger Staffan

De flesta kommer ut i arbete

Varje år genomför kommunen en undersökning för att se hur många som kommit ut i arbete efter att de slutat studera. Undersökningen från 2015 visade att 76 procent fick ett arbete efter avslutade studier.

– Det är lysande siffror! De som inte kommit ut i arbete har dels studerat vidare inom vuxenutbildningen eller gått vidare till högre studier på universitet eller högskola. Sedan finns det ju så klart ett antal som inte kommit in på arbetsmarknaden än, men vi arbetar hela tiden för att alla ska få ett jobb. Varje person i arbete är en vinst! avslutar Staffan.

Här kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Nacka.

Sidan uppdaterades: