Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Slutbetyg inom komvux kan utfärdas till och med den 1 juli 2020

Regeringen har beslutat att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

Anledningen till beslutet är att många elever med gamla kursbetyg inte kommer att hinna få slutbetyg innan januari 2017 och skulle utan en förlängning av övergångsperioden för slutbetyg i stället behöva läsa till en gymnasieexamen inom komvux.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats!

Sidan uppdaterades: