Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kundval samhällsorientering

Arbets- och företagsnämnden har tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att kundvalet samhällsorientering upphör från och med 31 augusti 2019.

I september 2018 har kundvalet samhällsorientering funnits i fem år. Med anledning av det genomförde Nacka kommun under hösten 2017 en fördjupad utvärdering av kundvalet. Utvärderingen, och ordinarie verksamhetsuppföljning, pekar på att det finns vissa utmaningar med nuvarande kundval, exempelvis att erbjuda samhällsorientering på de i sammanhanget mindre språken.

Sedan 2010 samarbetar samtliga kommuner i Stockholms län, förutom Nacka kommun, kring samhällsorienteringen. Samverkan sker genom en gemensamt kansli, Centrum för Samhällsorientering i Stockholms län (CSO). Syftet med samverkan är att få större deltagarunderlag och möjlighet till en gemensam samverkansyta gentemot externa aktörer, vilket i sin tur bidrar till att såväl lagstiftningens krav som verksamhetens kvalitet kan säkerställas på ett kostnadseffektivt sätt.

Mot bakgrund till ovan fattade arbets- och företagsnämnden den 25 april beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att kundvalet samhällsorientering upphör från och med 31 augusti 2019. Arbets- och företagsnämnden har också beslutat att ingå överenskommelse om samverkan kring samhällsorienteringen med CSO från och med 1 september 2019, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att kundvalet samhällsorientering upphör.

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni. Därefter kommer vi att bjuda in anordnare inom samhällsorienteringen till ett möte för att ha en dialog om den fortsatta processen.

Vid frågor, vänligen kontakta processutvecklare Alexandra Pihl på telefon 070-431 93 58 eller på alexandra.pihl@nacka.se.

Sidan uppdaterades: