Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsplatsförlagt lärande

I Nacka vuxenutbildning ska samtliga yrkesutbildningar innehålla minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (APL).

I den kommunala vuxenutbildningen är APL endast reglerat inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 5 §. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats.

Här finns mer information om APL.

Sidan uppdaterades: