Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
December

Checkbeloppen för sfi-kurser och kurser på grundläggande nivå höjs

Checkbeloppen för sfi-kurser och kurser på grundläggande nivå höjs med 2% från och med 1 januari 2021.

Ingen höjning sker på gymnasiala kurser och inom insatsen sfi-Bas. Läs gärna mer om Nacka kommuns mål och budget på Nackas hemsida. Bland annat på sidan 39 kan du läsa mer om höjningen.

Sidan uppdaterades: