Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Förändrade enhetsansvar – arbets- och företagsenheten, etableringsenheten samt utbildningsenheten

Från och med 1 april 2021 är Nacka vuxenutbildning en del av utbildningsenheten. Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten blir en ny samlad enhet med namnet arbets- och etableringsenheten. Susanne Nord är sedan 1 januari 2021 utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Målet med omorganisationen är att skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare att på olika sätt erbjuda bästa och högsta möjliga kvalitet kring våra olika arbetsområden inom kundvalen och för varje kund. Omorganisationen innebär inte någon större förändring mer än att föra över berörda tjänstemannafunktioner till utbildningsenheten.

Nackas vuxenutbildning – en del av utbildningsenheten

Nacka vuxenutbildning kommer även efter omorganisationen vara en del av arbets- och företagsnämndens ansvarsområden. Skolchef och rektor för Nacka vuxenutbildning är fortsättningsvis Jen Holmberg. Enhetschef för utbildningsenheten är Carina Legerius.

Adress till Nacka vuxenutbildning

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka kommun

E-post: vuxenutbildningen@nacka.se

Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten bildar gemensam enhet

Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten slås samman och är från och 1 april 2021 arbets- och etableringsenheten. Tillförordnande enhetschef för arbets- och etableringsenheten är Pia Stark och biträdande enhetschef är Kirsti Kanttikoski.

Adress till arbets- och etableringsenheten

Arbets- och etableringsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
E-post: aee@nacka.se

Här kan du läsa delegationsbeslutet. (PDF-dokument, 91 kB)

Har du frågor?

För frågor om vuxenutbildningen, kontakta Jen Holmberg, e-post jen.holmberg@nacka.se, telefon 08-718 95 56.

För frågor om arbets- och etableringsenheten, kontakta Pia Stark, e-post pia.stark@nacka.se, telefon 08-718 89 83.

Sidan uppdaterades: