Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
På gång
Tid
09:30 - 10:30
Plats
Digitalt via Teams

Information om nya generella auktorisationsvillkor

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2021 om nya generella auktorisationsvillkor – reglemente för kundval - inom samtliga kundval i Nacka kommun. Nacka bjuder därför in till ett informationstillfälle om de nya auktorisationsvillkoren.

De nya auktorisationsvillkoren börjar gälla 1 augusti 2021 och innebär förtydliganden av kraven för auktorisation, uppföljning och måluppfyllelse samt förändrade sanktionsmöjligheter. De specifika auktorisationsvillkoren för anordnare inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser kommer också att revideras för att harmoniera med det nya reglementet samt för att uppdatera dem.

Ni hittar ärendet med det nya Reglemente för kundval via denna länk.

Inbjudan kommer att skickas ut hösten 2021.

Sidan uppdaterades: