Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad händer när du skickat in ansökan?

Våra handläggare bedömer ansökan. Därefter fattar kulturnämnden ett beslut. Oavsett om du får stöd eller inte får du svar via e-post från oss.

Beroende på vilket kulturstöd man sökt varierar tiden för beslut. För lilla projektstödet med belopp upp till 25 000 kronor tas beslut av handläggare på delegation av kulturnämnden. För stora projektstödet och verksamhetsstöd tas beslut av kulturnämnden under nämndsammanträde.

Vi betalar ut beloppet som en engångssumma och sätter in det på det konto som ni har angett i ansökan. Handläggning av ansökan tar i regel tre veckor för Lilla projektstödet. Pengarna finns på kontot senast inom 5 veckor från beslutsdatum.

Om ni får ändringar i projektet/verksamheten

Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt i förhållande till vad som står i ansökan ska kultur-och fritidsenheten meddelas och kulturnämnden förbehåller sig rätten att minska, inte betala ut återstående stöd alternativt begära återbetalning.

Om förändringarna är stora kan det innebära att ni måste betala tillbaka pengar. Om kultur-och fritidsenheten bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. Om projektet/verksamheten läggs ned eller om kulturstödet inte alls används för det ni har sökt stöd för, ska ni betala tillbaka allt.

Marknadsföring av projekt/verksamheter som får stöd

När ni marknadsför ert kulturprojekt/verksamhet ska ni använda logotypen ”I samarbete med Nacka kommun”, den kan du ladda ner från vår grafiska manual.
Om ni vill får ni gärna marknadsföra ert kulturprojekt/verksamhet i vår evenemangskalender.

Redovisning efter avslutat kulturprojekt/verksamhet

När ni har avslutat ert kulturprojekt/verksamhet ska ni skicka in en redovisning. Redovisningen gör ni i det digitala systemet ApN senast två månader efter projektet/verksamheten är avslutat. Om ni inte använt hela beloppet som ni har fått i stöd ska ni betala tillbaka de pengar som finns kvar. Om ni inte redovisar projektet/verksamheten kan ni inte få stöd igen. Kultur-och fritidsenheten har rätt att begära och få ta del av revision av ekonomin i er verksamhet.

Vad händer om man inte beviljas stöd?

De som söker stöd får alltid ett svar via e-post från oss. Det finns alltid möjlighet att söka stöd igen, men inte med samma ansökan.

Sidan uppdaterades: