Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projektstöd för biblioteksutveckling

Vem får söka?
Stöd kan sökas av folkbiblioteken i Nacka kommun för innovationsprojekt som avser utveckling och förnyelse av bibliotekens kärnverksamhet.

Vad kan man få stöd för?
Utvecklingsstöd kan sökas för projekt som uppfyller följande kriterier:

• Projekten ska ligga i linje med Nackas mål och strategier för kultur och bibliotek.

• Projekten ska utveckla eller förnya bibliotekets kärnverksamhet.

• Projekten ska skapa mervärde för nackaborna.

När kan stödet sökas?
Projektstöd kan sökas två gånger per år, senast 1 mars och 1 september. Medel kan beviljas upp till tre år och betalas ut årsvis. Projekt ska påbörjas inom 6 månader från ansökningsdatum. Stöd kan inte sökas retroaktivt.

Hur stort är stödet?
Angiven budget 2019 för innovationspotten är 1 miljon kronor.

Ansökan, information och riktlinjer

1. Ta del av riktlinjerna (PDF-dokument, 102 kB) (PDF-dokument, 105 kB)

2. Kulturnämndens mål och fokusområden (läs nedan):

Bästa utveckling för alla
Fokusområden:

 • Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla.
 • Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Fokusområden:

 • Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad.
 • Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras.
 • Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Stark och balanserad tillväxt
Fokusområden:

Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.

 • För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.
 • Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

Maximalt värde för skattepengarna
Fokusområden:

 • Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet.
 • Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar.
 • Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas

Ansök här

Sidan uppdaterades: