Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Enklare riktlinjer för fördelning av kulturbidrag

I sammanträde den 15 juni beslutade kulturnämnden om nya riktlinjer för fördelning av kulturbidrag. De nya riktlinjerna förenklar för dig som kulturaktör och effektiviserar handläggningen för Nacka kommun.

Revideringen av riktlinjerna innebär att;

  • syftesformulering och kriterier tydliggörs
  • stödformerna har ändrats
  • fler tillfällen att ansöka om kulturstöd erbjuds
  • indikation om beloppsgränser inom de olika stödformerna införs
  • fler organisationsformer än tidigare kan ansöka om kulturstöd
  • det har tydliggjorts vilka kulturaktörer, projekt eller verksamheter som kan erhålla stöd
  • det går att söka kulturstöd för fler slags kostnader än tidigare

De reviderade riktlinjerna (Word-dokument, 63 kB)

Sidan uppdaterades: