Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Välkommen att ansluta din verksamhet till DIS – alla som är anslutna kan lägga anbud på Nacka kommuns skollovsverksamhet

Vi planerar att lägga ut ytterligare en beställning under februari för att köpa lovkurser för hela år 2020.

Vad är DIS?
DIS är Nacka kommuns dynamiska inköpssystem för att arrangera kulturskoleverksamhet på loven.

Varför ska man ansluta sig till DIS?
Genom att ansluta verksamheten till DIS har ni möjlighet att lägga anbud på Nacka kommuns skollovsverksamhet.

Hur funkar det?
Steg 1 - görs endast en gång per leverantör
Leverantören ansöker om att ansluta sig till DIS genom kommunens upphandlingsverktyg. För att ansöka behöver leverantören bland annat bifoga sina pedagogers CV. Samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får vara med. Beslut om tillträde meddelas den som ansöker. Inkommande ansökningar utvärderas löpande.
Skulle en leverantör inte antas i systemet har denne möjlighet att antingen ansöka om överprövning av beslutet eller ansöka på nytt. Leverantörer kan också välja att gå ur DIS.

Steg 2 – genomförs vid varje köp/specifik upphandling då nya leverantörer kan ansluta sig
Vid köpet vänder sig beställaren till de leverantörer som är antagna i systemet. Dessa får sedan lämna anbud. Därpå sker utvärdering utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Beställningen omfattar endast de leverantörer som godkänts i steg 1.

Vilken målgrupp ska verksamheten vända sig till?
Barn och ungdomar 6-19 år, och unga till och med 20 år som är inskrivna vid gymnasiesärskola.

Vad är syftet med kulturskoleverksamhet på skolloven?
Syftet är att barnen ska få skapa på fritiden och att öka:
• mångfalden och valfriheten
• utbudet av olika kulturuttryck
• tillgänglighet och inkludering

Har du frågor?
Kontakta Martin Christensson, martin.christensson@nacka.se ,
08 7189163 om du har frågor om DIS för kulturskoleverksamhet på loven.

Sidan uppdaterades: